WelCoMe tO My BlOg

Light Blue Pointer

Wednesday, 29 August 2012

Perkara yang Perlu Dielakkan dalam Membuat KaranganKita perlu berhati-hati dalam menulis karangan.
Perkara yang perlu dielakkan dalam menulis karangan dalam peperiksaan ialah :

1.  PENGENALAN kurang menarik, seolah-olah berfikiran tidak matang.

2.  ISI karangan tidak menepati tajuk.

3.  ISI tidak dihuraikan dengan jelas.

4.  Pemerengganan tidak sesuai.

5.  Banyak kesalahan ejaan.

6.  Tulisan buruk atau sukar dibaca.

7.  Penggunaan bahasa yang berbeli-belit dan sukar difahami.

8.  Penggunaan perbendaharaan kata yang terhad.

9.  ISI yang diulang.

10. Fakta yang salah akibat kurang membaca.

11. Panjang karangan tidak mengikut jumlah perkataan yang diminta.

12. ISI tidak logik.

13. Tidak memahami format sesuatu karangan sepenuhnya.

14. Kesalahan penggunaan tatabahasa seperti di antara, daripada, dari, pada, di , dan sebagainya.


Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada kita semua.
Sekian, terima kasih.  :) 


Click here for Myspace Layouts