WelCoMe tO My BlOg

Light Blue Pointer

Friday, 15 March 2013

Sifat Fizikal Bahan

Pengenalan sifat fizikal bahan
  1. Setiap bahan mempunyai sifat fizikal yang tertentu seperti kekenyalan, keapungan, kegilapan, dan kebolehan menyerap air.
  2. Kekenyalan ialah sifat bahan yang mudah berubah bentuk apabila dikenakan daya dan akan kembali kepada bentuk asal apabila daya dilepaskan. Contohnya getah.
  3. Keapungan ialah sifat bahan sama ada tenggelam atau terapung apabila dimasukkan  ke dalam air.
  4. Bahan yang kurang sifat keapungannya akan tenggelam, manakala bahan yang mempunyai daya keapungan yang lebih akan terapung di permukaan air.
  5. Kegilapan ialah sifat berkilau atau berkilau yang ada pada logam apabila digosok. Contohnya, emas dan perak.


     6.    Kebolehan menyerap air ialah sifat yang menunjukkan sama ada bahan mudah menyerap air atau tidak. Contoh bahan yang mudah menyerap air ialah kertas dan kain.
     7.     Bahan yang tidak menyerap air disebut kalis air. Contohnya, plastik dan getah.


Click here for Myspace Layouts