WelCoMe tO My BlOg

Light Blue Pointer

Thursday, 25 April 2013

Mengenal Fizik


 
  • Pada zaman dahulu, fizik dikenal sebagai falsafah alam yang berasal daripada perkataan Yunani ‘Physikos ’. Kajian  falsafah alam dipercayai bermula daripada orang Yunani kira-kira 2 500 tahun dahulu.

  • Fizik merupakan bidang yang melibatkan hampir semua aspek semula jadi, daya, struktur jirim dan interaksi antara mereka. Oleh itu, fizik adalah sains asas yang menembusi semua aspek sains, kejuruteraan dan teknologi.

  • Fizik merupakan satu perkara yang tidak mudah kerana lingkungannya terlalu luas dan sentiasa berkembang. Antara bidang fizik yang kita pelajari semasa menengah atas ialah jirim, keelektrikan, kemagnetan, keradioaktifan, elektronik, gelombang, optik, tenaga, gerakan dan sukatan.

  •  Mengkaji fizik ialah mengkaji fenomena alam semula jadi yang melibatkan kehidupan harian kita. Hampir semua daripada fenomena ini dapat diterangkan dengan menggunakan prinsip-prinsip fizik.

  • Melalui fizik, kita cuba memahami fenomena fizikal dari perkara yang terkecil seperti atom molekul hingga ke perkara yang terbesar seperti planet-planet dalam Sistem Suria dan sistem lain dalam alam semesta.

Satelit
Atom


Click here for Myspace Layouts