WelCoMe tO My BlOg

Light Blue Pointer

Sunday, 3 March 2013

Tatabahasa (Kata Ganti Nama)

Kata ganti nama -bentukkata yang tugasnya menjadi pengganti kepada kata nama. Tebahagi kepada dua, iaitu kata ganti nama penunjuk dan kata ganti nama diri. Contoh kata ganti nama penunjuk ialah itu,ini, dan nun. Kata ganti nama diri terbahagi kepada dua, iaitu kata ganti nama diri tanya (siapa, apa dan mana) dan kata ganti nama diri manusia. Kata ganti nama diri manusia dapat dipecahkan lagi kepada ganti nama diri pertama (aku,saya, hamba) , kedua (awak,engkau) dan ketiga (ia, beliau, mereka,Ali).
Di bawah ini ialah kata ganti nama diri manusia:-

1. Kata beliau digunakan untuk orang yang dihormati seperti ibu bapa, pemimpin dan sebagainya.

Contoh:
Salah
Ah Long ditangkap. Beliau pengedar dadah.
Betul
Ah Long ditangkap. Dia pengedar dadah.

2. Kata dia / ia tidak boleh digunakan untuk benda atau binatang. Kata dia / ia digunakan untuk orang.

Contoh:
Salah
Anak kucing itu sakit. Ia perlukan rawatan.
Betul 
Anak kucing itu sakit. Anak kucing itu perlukan rawatan.

3. Semua kata ganti nama diri tidak boleh digandakan atau diulang menjadi kamu-kamu, dan mereka-mereka.

Contoh:
Salah
Mereka-mereka ialah pelajar sekolah itu.
Betul
Mereka ialah pelajar sekolah itu.

4. Kata ganti ia dan nya tidak boleh digabungkan menjadi ianya.

Contoh:
Salah
Kalau tidak dirawat denga segera, ianya akan lumpuh.
Betul
Kalau tidak dirawat denga segera, ia / dia akan lumpuh.


Click here for Myspace Layouts